Yazılar

Dinle ve Söyle
Dinle

Ama sadece dinle

Kafandakileri bir kenara bırakarak

Yargılamadan, laf yetiştirmeden

Kendini dinlediğin gibi...

Söyle

Ama sadece söyle

Kalbini ve aklını dinleyerek

Düşünerek ve incitmeyerek

Sana söylenilmesini istediğin gibi...
8 Haziran 2013