Yazılar

Okul Sorunları

 

Okul yaşantısı kişinin hayatında çok önemli bir yer tutmaktadır. “Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer” olarak tanımlanan okul yaşantısı, erken yaşlardan itibaren başlayarak çok uzun yıllar sürmektedir. Bu dönem içinde çocuk büyür, gelişir ve hatta yetişkinliğe adım atar. Üniversite bitiren bir kişi, 17 yıl eğitim-öğretim görmektedir. Buna yüksek lisans-doktora gibi eğitimler de dahil olduğunda, 22 yılı bulmaktadır. İnsan ömrü düşünüldüğünde, gerçekten uzun bir süre…

Kişinin yıllarının okulda geçmesi gibi, gününün, büyük bir kısmı da okulda veya okulla ilgili işlerde geçer. Bir öğrencinin okula gidip gelmesi ve daha sonra ders çalışması en az 7/8 saatini almaktadır. Hatta bu durum özel okullarda 10/11 saati bulmaktadır. Günün büyük bir bölümü okulla ilgilidir. Okul yaşantısı çoğu zaman bir yetişkinin çalışma yaşantısından daha fazla sürmektedir.

Zamanının büyük bir kısmını okula ayıran öğrencide, doğaldır ki okulla ilgili sorunlar oluşmaktadır. Bu sorunlar;
  • Derslerle İlgili Sorunlar (Akademik Sorunlar): Tüm öğrenciler az ya da çok akademik anlamda sorun yaşarlar. Her gün yeni bilgiler öğrenilen ve bu bilgilerin belirli aralıklarla öğrenilip öğrenilmediğinin test edilen bir ortamda, ders çalışmak dünyanın en zor işlerinden biri haline gelmektedir. Hele de belirli bir çalışma planı yoksa (ki genelde yoktur) işler daha da zorlaşmaktadır. Ergenlik dönemine doğru yoğunlaşan müfredat, sınavlar, kişinin içinde bulunduğu durumlar vb. derslerle ilgili sorunları arttırmaktadır. Bu sorun ancak ve ancak sorunu yaşayan kişiyle çözülebilir. Öğrenciye neden ders çalışması gerektiği konusunda hedef belirlemek, motivasyon sağlamak ve planlı bir çalışma alışkanlığı kazandırmak bu sorunun verdiği rahatsızlığı asgari düzeye indirecektir.
  • Öğretmenlerle İlgili Sorunlar: Öğrencilik yaşamıboyunca öğretmenler çok önemli bir rol oynamaktadırlar. Ancak ilköğretimin ilk beş yılında bu daha da bir önem kazanmaktadır. Okulu sevdiren, sorumluluk veren, özgüven kazandıran, ders çalışmasını öğreten ilk öğretmenin işi gerçekten çok zordur. Bu dönemde iyi bir birliktelik olmadığında tüm okul yaşamı derinden etkilenebilmektedir. Öğrenci ve öğretmenin arasında iyi bir iletişim olması gerekir. İlerleyen zamanlarda branş öğretmenlerinin de devreye girmesiyle öğretmenlerle sorun yaşama olasılığı artmaktadır. Hangi sınıfta olursa olsun anne-babalar, öğretmen ve öğrencinin bağını kuvvetlendirmeli ve yaşanan sorunları, öğretmenle de görüşerek, en kısa sürede mutlaka çözmeye çalışmalıdır.
  • Arkadaşlıkla İlgili Sorunlar: Okul “Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer” olarak tanımlansa da okul, aynı zamanda, çocuğun/kişinin iletişim kurduğu, arkadaş edindiği, toplumsal kuralları öğrendiği sosyal bir yerdir. Okul hayatı boyunca öğrenci birçok arkadaşlık kurar, devam ettirir ve bitirir. Bunların sayısı o kadar çoktur ki bir müddet sonra sayısı bile unutulur. Öğrencinin arkadaşlarıyla yaşadığı olumlu/olumsuz şeyler ona hayatı öğretir. Arkadaşıyla yaptığı bir tartışma sonrası girdiği sınavda başarısız olan öğrenci çoktur. Arkadaş, okulu sevdirebileceği gibi okuldan da soğutabilir. İyi bir arkadaş ona ders çalışmayı öğretebilirken kötü bir arkadaş onu sigaraya başlatabilir. Arkadaşlıkla ilgili sorunlar; anne-babalar tarafından hassasiyetle yaklaşılması gereken konulardan biridir.
  • Kişisel Sorunlar:Bazı kişilerin içe/dışa dönük olması, özgüven sahibi olması, sorun çözme becerilerin gelişmiş olması, bir takım fobileri olması gibi özellikleri, okul ortamında sorun yaşayıp yaşamamasına etki etmektedir. Örneğin; kendisini yeterince ifade edemeyen bir kişi okul ortamından yeteri kadar faydalanamayacak, isteklerini tam olarak dile getiremeyecek ve istemedikleri karşısında hayır diyemeyecektir. Bu da diğerlerine göre daha çok sorun yaşamasına yol açacaktır. Ya da köpekten korkan bir kişiyle diğerlerinin sürekli dalga geçmesi sonucu bu kişide fobi oluşacak, belki de ömrü boyunca bundan kurtulamayacaktır.
  • Gelişim Döneminden Kaynaklanan Sorunlar: Her dönemin kendine ait bir takım sorunları vardır. İlkokul birinci sınıftaki bir çocukla lise birinci sınıftaki bir ergenin sorunları birbirinden farklıdır. Sorunları ele alırken gelişim dönemi özellikleri bilinmeli ve buna göre hareket edilmelidir. Tabii ki bireysel farklılıkları da dikkate alarak yaklaşılmalıdır.
  • Diğer Sorunlar: Öğrenciler, yukarıdakiler dışında; devamsızlık sorunu, sağlık sorunları, okula karşı duyulan isteksizlik, öğrenme güçlükleri, dikkat sorunları, sınav kaygısı gibi daha birçok sorun yaşayabilir.

“Otuz kişilik bir sınıfta, otuz farklı dünyanın olduğu” gerçeğinden hareketle, okulda sorun yaşamamak mümkün değildir. Sorun her dönemde karşınıza çıkabilir. Önemli olan sorunun karşınıza çıkması değil sorunu çözüm biçiminizdir. Okulla ilgili yaşanan sorunlarda mutlaka anne-babalar öğretmenlerle iletişim halinde olmalıdır. Okul rehber öğretmeninden mutlaka yardım almalıdırlar. Ancak bu sayede öğrenci-veli-öğretmen birlikteliği sağlanıp sorun en kısa zamanda çözülebilir.