Yazılar

Danışma Psikolojisi

Danışma Psikolojisi; insanların daha etkili ve doygun olarak yaşamasına yardım etmeyi amaçlayan, psikolojinin uygulamalı bir alanıdır. Hizmet sunduğu kimseler tıp ortamının dışında bulunan ve ağır hastalıkları olmayan kişilerdir. Duygular ve düşünme, kişisel sorunlar, evlilik ve cinsel ilişkiler, iş ve boş zaman etkinlikleri gibi insanların tüm psikolojik işlevleri ile ilgilidir.

Bu hizmeti sunacak profesyonel kişiler; psikolojik danışmanlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarıdır.


Kaynak: Danışma Psikolojisi Kuramları/Richard Nelson-Jones/S.5