Yazılar

Değişim
İnsan iki şekilde değişir.

Kişi hayatının bir döneminde beklemediği bir anda yaşamsal bir tehdit sonucu psikolojik hasar alarak travma yaşayabilir. Bu süre içinde çok kötü şeyler yaşar ve atlatır. Hayat devam ettiğinden daha önce kafasına takıp sorun yaşadığı olayları dert etmeyebilir. Kanseri yendikten sonra olaylara farklı bakmayı öğrenen ve normalden farklı bir yaşama sevinci oluşan kişiler gibi...

Kişi, hayatının bir döneminde sorunu görüp çözemediği için bir uzmandan psikolojik destek alarak yaşadığı durumu değiştirmek isteyebilir.

Bill Gates, bilgisayar programlarını bu değişim konusunu dikkate alarak geliştirmiştir. Bir şeyi değiştirmek istediğinizde sizin kararlı olup olmadığınızı çeşitli sorularla test eden makine, silmek isteğiniz veriyi, önce geri dönüşüm kutusuna gönderip ne olur ne olmaz diye halen orada saklı tutar. Yeni bir program yüklerken bir sürü soru sorar. Tüm bunlar insan davranışları temel alınarak hazırlanmıştır. Bir makine bile değişime karşı bu kadar dirençliyken insanın yıllardır varolan davranışını değiştirmesi de öyle söylenildiği kadar kolay olmamaktadır.

İnsanın değişime karşı dirençli olması kadar normal bir şey yoktur. Mevcut durum her zaman korunulmak istenir. Diğer bir taraftan insan, kendisine rahatsızlık verici durumu değiştirmeyi isteme eğilimindedir. Bu ikilem ise insanın iç dünyasında çatışmaya yol açar. Tüm bunlar yaşanırken eğer sorun, hayatınızın verimini düşürerek sizin çözemeyeceğiniz ciddi bir psikolojik sorun boyutuna ulaşmışsa yapılacak şey değişmektir, çok kötü bir olay olmasını beklemeden.