Yazılar

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

 

Günümüzde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan, okul  yaşantısından önce başlayan ve bireyin gelişim düzeyine uygun olmayan dikkat toplama, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileriyle tanımlanan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), yaşam boyu devam eden bir sorundur.

Ailelerin bu konuda yeterince bilgi sahibi olmaması ve karıştırılan diğer kavramlar (Öğrenme güçlüğü, davranış sorunları, ailenin yetiştirme tarzı vb.) DEHB’nin önemini daha da arttırmaktadır.

DEHB, gelişimsel olarak üç temel alanda sorun oluşturmaktadır. Bunlar;

1. Dikkat; dikkat süresi kısalığı
2. Dürtüsellik; kendini kontrol etmede güçlük çekme
3. Hiperaktivite; davranışlarda ya da düşüncelerde ataklık ve huzursuzluk olarak görülmektedir.

 Bu 3 temel sorun aynı anda olabileceği gibi, tek tek de gözükebilmektedir.

DEHB her ne kadar okul yaşantısından önce de fark edilebilir olsa da aileler genellikle çocuğun okula başlamasıyla bu sorunun farkına varıyor. Önceleri kendi içlerinde, anne-baba olmanın verdiği sabırla sorunu çözmeye çalışan aileler okul yaşantısıyla yardım almaya daha fazla ihtiyaç duyabiliyorlar. Özellikle öğretmenlerden gelen geri bildirimler, sınıftaki diğer unsurlar (öğrenciler, veliler…) aileleri, profesyonel destek almaya zorunlu hale getiriyor.

DEHB şüphesi olan çocuk bu süreçte, mutlaka çocuk ve genç psikiyatristleri tarafından değerlendirilmeli ve eğer DEHB ise tedavi sürecine hemen başlanmalıdır. Sonraki aşamada tıbbı tedavi ile birlikte eğitim hayatında yaşadığı problemler için psikolojik danışmanlık hizmetinden faydalanılmalıdır. Bu noktada okul rehberlik servislerinden ya da bu alanda çalışan uzmanlardan yardım alınmalıdır.