Yazılar

Korku Nedir?

 
“Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü” olarak tanımlanan korku hayatımızdaki diğer duygular gibi sıradan bir duygudur…

“Gerçek ya da beklenen bir tehlike ile yoğu n bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, yürek ve solunum hızlanması gibi belirtileri olan, ya da daha karmaşık fizyolojik değişmelerle kendini gösteren duygu” olarak da tanımlanmaktadır…

Korku; kalp atışlarının ve kan dolaşımının hızlanması, adrenalin seviyesinin yükselmesi, terleme, titreme gibi fizyolojik değişimlerin yanında ruhsal açıdan da kişide birçok değişiklik meydana getirebilir…

Korkan kişi, korku meydana getiren nesne/düşünce ile karşılaştığında anormal tepkiler vermesi sonucu yaşam kalitesini kaybeder. Sürekli bununla yaşamak zorunda kalması kişinin hayatını derinden etkiler. Kişi bu durumla kendisi baş edebilir veya psikolojik bir yardım alabilir. Bazı yöntemler kullanılarak korkular çözülebilmektedir.

Bilinçli olarak tanınan tehlikelere karşı gösterilen korkunun dereceleri vardır. Az ya da çok gibi… Korkunun hastalık derecesine varan durumuna da fobi denir ve psikolojik bozukluklar çerçevesinde ele alınır. Kişi, bir nesneden veya durumdan sürekli ve mantıksızca korkar ve bundan kaçınır. Bu fobilerden bazıları;

Agorafobi: Açık alanlarda bulunmaktan korkmak
Akrofobi: Yüksek yerlerden korkmak
Klastrofobi: Kapalı yerlerden korkmak
Ksenofobi: Yabancılardan korkmak
Özgül fobi: Belirli bir nesne ya da durumdan sürekli korkma (örümcek, yılan, köpek, uçakla seyahat etmek, kan görme vb…)
Sosyal fobi: Toplum önünde konuşma, yemek yeme vb… durumlarda utanacağından korkmak 

Hayatınızın rutin gidişine yaptığınız aşırı yüklemelerin, sizi rahatsız etmesi gibi korku’ya da yüklediğiniz aşırı anlam sizi rahatsız eder, sorun yaşamanıza neden olur.